Докторын диплом бичиж байгаа хүмүүст тусална.

Хэсэгчилсэн тусламж
1. Сэдэв сонголт
2.Онол материал бэлтгэл
3.Статистик судалгааны асуулт бэлтгэл , үр дүнгийн шинжилгээ, тайлбар
4. Ерөнхий диплом хяналт , үг үсгийн алдаа, бүтэц шинжилгээ зэрэг таны эрдэм шинжилгээний ажилд зөвлөгөө өгч туслана!