Олгогдоогүй цалин нэхэмжлэх тухай

Солонгос ажиллаж байгаа та бүхэн ажилласан цалин хөлсөө авч чадаагүй хохирох үлдэх тохиолдол цөөнгүй гардаг.
Үүнтэй холбогдуулан та бүхэн ажиллаж байгаа буй газрынхаа
- ажил олгогчийн нэр
- утасны дугаар
- ажлын газрын хаяг
- нэрийн хуудас
боломжтой бол гэрээ хийж хадгалан үлдэх зэрэг ажил олгогчийн мэдээллийг тэмдэглэн үлдээж байвал эргээд цалин хөлсөө авч чадахгүй асуудал үүсэхэд дээрх мэдээллүүд дээр үндэслэн нэхэмжлэл гаргах боломжтой тул анхааралдаа авна уу!

KL WORLD ХУУЛИЙН ТОВЧОО

01040336473

01040316473