1эр ягаан
цаг 20:00 ~ 07:00
цалин 1500.000w
байршил: Aнсанд ажил багатай тууштай ажиллах хүн хэрэгтэй
010.4564.6378