ягаан тэгбэ эр
цаг 19:00~07:00
өдрийн 100.000won
байршил: beokjong tog 2 шугам.
18:30д бэлэн байх ёстой. нэр утасаа бүртгүүлээрэй
010.4564.6378.