Чамдаа л илгээх хайрын минь үгс  

Урссаар л байга он жилийн урсгалд

Учирсан учрал минь яг л энэ үнэ цэнээрээ

Зам минь тохиолдох 1000 бэрэгшээлд Зориг шулуудан би чинь чинийхээ зүг алхана

Цагаан цас шивхэр бороон ээлжээр

Цагийн зүү шиг зэврэхгүй ээ!

Зүрх минь Халуунаар хайрлаж , чамайгаа гэх сэтгэл минь

  Хан хорвоод орших эцсийн өдөр хүртлээ юм шүү

Зүрх минь халуунаараа л байна

profile