"Seoul Hoon" шүдний эмнэлэг 

Сөүл их сургууль төгссөн туршлагатай эмч доктортой.

Монгол үндсэн ажилтантай шүдний эмнэлэг ажиллаж байна 

Имплант, шүдний гажиг засал, агт араа авах зэрэг эмчилгээг хийж байна.

Монгол ажилтантай холбогдож зөвлөгөө авч болно.

утас : 010-9911-0481, 010-6498-6919

хаяг : 고려대역 ,서울시 성북구 종암로 19길