МgLclub-н дотоод журмын дагуу булангийн үндсэн зорилгод үл нийцсэн бичлэг,реклам мөн хувийн ашиг сонирхолын үүднээс зар сурталчилгаа оруулахгүй байхыг анхааруулая!
Энэхүү анхааруулгыг уншиж ,ойлгож,мэдсээр байж дотоод журмыг удаа дараа зөрчвөл IP хаягийг хаах арга хэмжээ авах болно.Энэ анхааруулгыг уншаагүйгээс үүдсэн асуудал гомдолыг МgLclub хариуцахгүй!!!