Зарим олон утгат үйл үгс

가리다:

1.       바로 보이거나 통하지 않게 막다. хаах таглах халхлах

손으로 눈을 가리다. Гараараа нүдээ таглах

커튼으로 창문을 가리다 Хөшигөө татах

2.       여럿운데서 하나를 구별하여 고르다. ялгаж салгах

우승 팀을 가리다.Шилдэг багийг тодруулах

소설에서는 사실과 허구를 가리기가 힘들다. Энэ туужаас бодит зүйл болон зөгнөлт хэсгийг ялгах хэцүү.

3.       마음에 드는 것만 좋아하고 나머지는 싫아하다. шилэх сонгох, голж шилэх

나는 음식을 가리지 않는다. Би хоолыг голж шилээд байдаггүй.

4.       낯선 사람을 대하기 싫어하다 бишүүрхэх

아이가 낯을 가리는 편이다. Хүүхэд ер нь танихгүй хүнээс бишүүрхэдэг.

5.       동오줌을 스스로 알아서 누게 되다(대소변) Хүүхэд бие засах үеээ мэдэрдэг болох

우리 애는 다섯 살인데도 아직 대소변을 가린다. Манай хүүхэд 5 хүрсэн ч одаа хүртэл өмдөө баадаг\шээдэг\

 

부치다:

1.       Илгээх явуулах

그는 아들에게 학비를 부쳤다. Тэр хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг илгээсэн.

2.       Дэвүүрээр дэвэх

그는 창가에서 부채를 부치고 있었다 Тэр цонхны урд дэвүүрээр сэвж байлаа.

3.       Хүч хүрэхгүй хүч дутах

일은 힘에 부친다. Энэ ажилд миний хүч хүрэхгүй юм байна.

4.       Хийхээр тогтох, шилжүүлэх

이번 일은 비밀에 부치기로 했다. Энэ удаагын явдлыг нууцлахаар болов.

5.       Бага зэргийн тосоор шарах хуурах

달걀을 부치다. Өндөг шарах

시원하다

1.        халуун үед сэрүүн салхи салхилах мэт төрөх таатай мэдрэмж

찬물로 샤워를 하고 났더니 시원하다. Хүйтэн шүршүүрт ороод гарсан чинь сайхан сэрүүхэн байна.

2.       Сэрүүхэн байх

시원한 바람이 불어온다. сэрүүн салхи салхилах

3.       Асуудалаа шийдэж санаа сэтгэл сайхан байх

말을 하고 나니 속이 시원하다. Хэлэх үгээ бүгдийг нь хэлчихсэн чинь дотор уужирлаа

빚을 갚고 나니 속이 시원하다 Өрөө бүгдийг дараад дотор уужирлаа

4.       Эелдэг зөөлөн зан

소개받은 사람의 성격이 시원해서 마음에 듭니다. Танилцсан хүний зан эелдэг зөөлөн болохоор сэтгэлд нийцэж байгаа.

5.       Хоолны амт яг таарсан байх

김칫국이 아주 시원합니다,한그릇 주세요.Ёстой жинхэнэ Кимчи жигэний амт байна.Дахиад нэг таваг нэмж өгөөч.

 

 

 

치다:

1.       Гараар цохиж тоглодог хөгжмийн зэмсэг тоглох болон спорт\теннис, боулин,гольф..\оор хичээлэх

피아노를 치다-Төгөлдөр хуур дарах

탁구를 치다- Ширээний теннис тоглор

골프 치세요?- Гольф тоглодог уу?

2.       Шалгалт өгөх

오늘 시험은 잘 쳤어요? Өнөөдөр шалгалтаа сайн өгсөн үү?

3.       Гар болон гартаа ямар нэг зүйл атгаад бусад зүйлийг хүчтэй цохих

그는 내 얼굴을 쳤다. Тэр миний нүүрлүү цохисон.

4.       Гар болон бусад эд зүйлсийг чимээ гартал хооронд нь тулгах, мөргүүлэх

청중들은 크게 박수를 쳤다. Үзэгчид алга нинжигнүүлэн ташлаа

5.       Хуaту\тоглоом\ тоглох

6.       화투를 치다. Хуaтутоглох

7.       Далавч болон сүүлээ хүчээ шарвах

개가 꼬리를 치면서 우리를 맞아 주었다. Нохой сүүлээ шарвуулан биднийг угтаж ирсэн.

8.       Нүдээрээ инээх

9.       그녀는 모든 남자들에게 눈웃음을 쳤다. Тэр бүх залуусруу нүдээрээ инээмсэглэсэн.

10.    Чанга хашхирах, бархирах

잘 들리니까 소리치지 마세요. Сайн сонсогдож байгаа болохоор өндөр дуугаар ярих хэрэггүй.

11.    Ирээдүйгээ мэргэлүүлэх

카드로 점을 치다

12.    Бороотой, цастай салхи хүчтэй салхилах

눈보라가 치다

하늘에서는 번개가 쳤다

13.    Эмэгтэй хүн сээтэн хаях

그녀가 나에게 꼬리를 치고 있었다.Тэр надад сээтэгнээд байсан.

14.    Хуурч мэхлэх

그는 사기를 치고 외국으로 도망갔다. Тэр залилаад гадаад руу зугтсан

15.    Компьютэрт шивэх

검색창에 검색어를 치다. Хайлтын мөрөнд хайх түлхүүр үгээ шив

워드는 1분에 몇 단어 치세요? Word программ дээр 1 минутанд хэдэн үг шивдэг вэ?

 

16.    Хонх дуугарах

수업 종이 치자마자 학생들은 자기 자리에 가서 앉았다. Хичээл эхлэх хонх дуугармагч сурагчид суудал суудалдаа сууцгаалаа

profile

Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай!