Шохойжилт явагдсан үений үрэвслийг оношлох нь
• Алхах үед үенээс чимээ гарах.
• Амархан хөдөлгөөн хийхэд ч өвдөг хүндрэх.
• Өвдөгний үеэр хатгуулах мэт санагдвал
• Нэг байрлалаар удаан суух буюу зогсоход үеэр хатгуулж өвдөх.
• Суугаад босох үед өвдөг сайн тэнийхгүй байх эсвэл түг хийх чимээ гарна.
• Өглөөнөөс илүүгээр оройдоо, мөн дасгал хийсэний дараагаар үеэр хавдаж халуун оргиж өвдөнө.
• Өглөө босоход өдрийн цагаар унтаад босоход үений хэсгээр хатуурч зангирч байгаад бага зэрэг хөдөлгөсөний дараа суларна.
• Биеийн жин их очдог өвдөг, өгзөг, ташаа, хөл, сээр нурууны үе мөч өвдөх.
• Гарын өндөгний үзүүр эрхий хурууны хэсэг өвдөнө.
• Хөлний дотор тал майжийн зогсож байх үед хөлний хэлбэр дугуйрдаг
• Шатаар өгсөх буухад хэцүү байх ба цэх суухад хүндрэлтэй.

Сөүл хот Ганнам дүүрэг Нунхён хороо 142-3,
Republic of Korea
Холбоо барих Монгол орчуулагчийн утас
Tel : 010-5303-2123, Монголоос холбогдох 7780-1919
Tel : 010-2256-2169
Fax : +82-2-3218-2222

(Амралтын өдөр : бямба /ням гариг)