Бичлэгийн тоо 1,197

profile

center

2010.04.22 16:04:21
*.160.32.222

<script type="text/javascript">
disableSelection(document.body)
</script></div></div><div id="Text1" class="widget"><h2>Энэ блогийн тухай</h2><div class='widget-content'>Mongolia Expeditions - Mongolian National Geographic блог нь Монгол орныхоо үзэсгэлэнт байгалиар аялахад тань хөтлөх болно.</div></div><div id="Html6" class="widget"><h2>Mongolia 1922.</h2><div class='widget-content'><object width="190" height="170"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8k5bzYaR8_c&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8k5bzYaR8_c&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="190" height="170"></embed></object></div></div><div id="Image1" class="widget"><h2>Алтай Таван Богд</h2><img src="http://img.banjig.net/d/bb/user_uploads/267297/thumbs/peak_624e1330.gif" /><div class="widget-content">Хүйтэн - 4374 метр</div></div><div id="LinkList1" class="widget"><h2>Холбоосууд</h2><div class='widget-content'> <ul><li><a href="http://www.google.com" target="_blank">Google</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.com" target="_blank">Монголоороо Аялцгаая</a></li><li><a href="http://travelnews.mn/index.php" target="_blank">TRAVEL NEWS MONGOLIA</a></li></ul></div></div><div id="Tag1" class="widget"><h2>Багц мэдээллүүд</h2><div class='widget-content'> <ul><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD+%D0%BC%D1%8D%D0%B4%D1%8D%D1%85%D2%AF%D0%B9">Танин мэдэхүй</a> (57)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD+%D1%82%D2%AF%D2%AF%D1%85%D1%8D%D0%BD+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%83%D0%B4">Монголын түүхэн газрууд</a> (38)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B+%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%83%D1%83%D0%B4">Монгол орны агуйнууд</a> (24)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%90%D1%8F%D0%BB%D0%B0%D0%BB+%D0%B6%D1%83%D1%83%D0%BB%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BD+%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D1%80">Аялал жуулчлалын талаар</a> (24)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%90%D1%8F%D0%BB%D0%BB%D1%8B%D0%BD+%D1%82%D1%8D%D0%BC%D0%B4%D1%8D%D0%B3%D0%BB%D1%8D%D0%BB">Аяллын тэмдэглэл</a> (20)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD++%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%83%D0%B4">Монгол орны байгалийн  сонирхолтой газрууд</a> (16)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B+%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD+%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%83%D1%83%D0%B4">Монгол орны байгалийн сонирхолтой газрууд</a> (14)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B4+%D1%85%D1%8D%D1%80%D1%8D%D0%B3%D1%82%D1%8D%D0%B9+GPS+%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D1%86%D0%BB%D1%83%D1%83%D0%B4">Танд хэрэгтэй GPS солибцлууд</a> (13)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD+%D1%82%D2%AF%D2%AF%D1%85">Монголын түүх</a> (13)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%BB%D1%8D%D0%B3">Видео бичлэг</a> (10)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3+%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B0">домог яриа</a> (6)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD+%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D0%BD+%D0%B0%D0%BC%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B4">Монголын ховор ан амьтад</a> (6)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%A1%D2%AF%D0%BC+%D1%85%D0%B8%D0%B9%D0%B4">Сүм хийд</a> (6)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB+%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B+%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80+%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%BB%D1%83%D1%83%D0%B4">Монгол орны ховор ургамлууд</a> (4)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B7%D2%AF%D0%B9%D0%BD+%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%D0%BD+%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9+%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%82">Байрзүйн зургийн тухай ойлголт</a> (2)</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?tag=GPS+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D0%BD+%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%B9">GPS системийн тухай</a> (2)</li><li><a href="Монгол'>http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=88992">Монгол Алтайн нурууны хүрхрээнүүд</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=103520">Вансэмбэрүү - Тэнгэрийн цэцэг</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=95181">Мазаалай - говийн баавгай</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=161440">Монгол орны зарим томоохон  нуурууд.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=91199">Бага Ойгор, Цагаан Салаагийн хадны сүг зураг, дурсгалууд</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=291962">Монгол орны Улаан ном - Монгол Улсын Улаан номонд орсон зарим амьтад.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=90419">Алтай Таван Богд - Аяллын тэмдэглэл</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=125677">Дэмчигийн хийд - Дэлхийн Энергийн Төв.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=90951">Аялал төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тухай миний бодол</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=100599">Явган аялал - Аялал төлөвлөлт зохион байгуулалтын тухай миний бодол</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=93261">Олгой хорхой - Олгой хорхойн домог</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=123501">Бүргэд - Зоригт анч бүргэдийн тухай.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=86355">Хойд Цэнхэрийн агуй</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=93599">Хэрмэн цав</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=104823">Алмас - Хүн гөрөөсний тухай баримтууд</a></li></ul></div></div><div id="Image2" class="widget"><h2>Потаниний мөсөн гол</h2><img src="http://img.banjig.net/d/bb/user_uploads/267297/thumbs/tea_de428ab2.gif" /><div class="widget-content">Амсхийлт</div></div><div id="PostRoll1" class="widget"><h2>Шинэ бичлэгүүд</h2><div class='widget-content'> <ul><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=417045">Ноён уулын булш - Ноён уулын олдворууд.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=157028">Наурыз ирлээ.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=395571">"YOUNG TOURISM PRO" улсын III уралдаан зохион байгуулагдах гэж байна.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=392229">Хар хот - Мөхсөн хотын түүх.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=378850">Mongolia Expeditions - Аяллын хөтөч тайлбарлагчийн ажилд урьж байна.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=378160">Монголын алдарт туульч Мандиханы Парчин</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=371622">Мөсний шагайн наадам.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=370888">Бүргэдийн баяр 2010 - "Нүхт" цогцолборт болно.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=362328">Харзны ус  - Харзны усанд орох уу?.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=356943">Жанжин овоо - Дөргөн нуур.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=352559">Хэцүү уулын агуйнаас  олон хүний хатмал шарил олджээ.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=347885">Газар агуй.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=345595">Kite skiing буюу шүхэрт цана Монголд.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=343223">Зосон зураг - Сант уулын зосон зураг.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=334456">Зулганай - Зулганайн баянбүрд.</a></li></ul></div></div><div id="Image3" class="widget"><h2>Алтайд</h2><img src="http://img.banjig.net/d/bb/user_uploads/267297/thumbs/tents_7cd2af0b.gif" /><div class="widget-content">Согоогийн голд</div></div><div id="RecentComment1" class="widget"><h2>Шинэ сэтгэгдэлүүд</h2><div class='widget-content'><ul><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=417045#comment-1584129">Ноён уулын булш - Ноён уулын олдворууд.</a>-д үзэгч бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=257448#comment-1580475">Буган чулуу, хөшөөдийн тухай.</a>-д budmaa бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=257448#comment-1574420">Буган чулуу, хөшөөдийн тухай.</a>-д uchral бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=417045#comment-1573661">Ноён уулын булш - Ноён уулын олдворууд.</a>-д newtourism бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=417045#comment-1573648">Ноён уулын булш - Ноён уулын олдворууд.</a>-д newtourism бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=138927#comment-1567330">Ёл  -  хамгийн өндөрт нисдэг шувуу.</a>-д jargalmaa бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=417045#comment-1567203">Ноён уулын булш - Ноён уулын олдворууд.</a>-д Насаа бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=417045#comment-1566689">Ноён уулын булш - Ноён уулын олдворууд.</a>-д Munkhtumur бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=417045#comment-1566598">Ноён уулын булш - Ноён уулын олдворууд.</a>-д Agai бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=93261#comment-1565600">Олгой хорхой - Олгой хорхойн домог</a>-д woman бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=319230#comment-1563752">Шивээт Хайрхан уул, Цагаан голын сүг зураг дурсгал.</a>-д vanchka бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=319230#comment-1563750">Шивээт Хайрхан уул, Цагаан голын сүг зураг дурсгал.</a>-д arial бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=395571#comment-1560049">"YOUNG TOURISM PRO" улсын III уралдаан зохион байгуулагдах гэж байна.</a>-д bayaraa бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=184461#comment-1558334">Монголын Говийн аймшиг.</a>-д beke бичсэн</li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=313850#comment-1557012">Богд хан уул - Цэцээ гүн оргил,2258 метр. / явган аялал/</a>-д newtourism бичсэн</li></ul></div></div><div id="BlogArchive1" class="widget"><h2>Блогийн архив</h2><div class='widget-content'>
      <style>
      #ArchiveList {font-size:86%;line-height:1.4em;font-family:Tahoma}
      #ArchiveList ul.posts li {padding-left:1.3em;}
      li.collapsed ul {display:none;}
      </style><div id="ArchiveList"><ul><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2010-01-01&edate=2010-12-31">2010 он</a> <span class="post-count" dir="ltr">(14)</span><ul><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2010-04-01&edate=2010-04-30">04-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(1)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=417045">Ноён уулын булш - Ноён уулын олдворууд.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2010-03-01&edate=2010-03-31">03-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(3)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=157028">Наурыз ирлээ.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=392229">Хар хот - Мөхсөн хотын түүх.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=395571">"YOUNG TOURISM PRO" улсын III уралдаан зохион байгуулагдах гэж байна.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2010-02-01&edate=2010-02-28">02-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(4)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=370888">Бүргэдийн баяр 2010 - "Нүхт" цогцолборт болно.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=371622">Мөсний шагайн наадам.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=378160">Монголын алдарт туульч Мандиханы Парчин</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=378850">Mongolia Expeditions - Аяллын хөтөч тайлбарлагчийн ажилд урьж байна.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2010-01-01&edate=2010-01-31">01-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(6)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=343223">Зосон зураг - Сант уулын зосон зураг.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=345595">Kite skiing буюу шүхэрт цана Монголд.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=347885">Газар агуй.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=352559">Хэцүү уулын агуйнаас  олон хүний хатмал шарил олджээ.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=356943">Жанжин овоо - Дөргөн нуур.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=362328">Харзны ус  - Харзны усанд орох уу?.</a></li></ul></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-01-01&edate=2009-12-31">2009 он</a> <span class="post-count" dir="ltr">(83)</span><ul><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-12-01&edate=2009-12-31">12-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(5)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=317361">"Nomad's winter - 2010" Аяллын товч хөтөлбөр.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=317441">Тэмээний баяр - 2010, Өвлийн наадам.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=319230">Шивээт Хайрхан уул, Цагаан голын сүг зураг дурсгал.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=322066">Дэндүү давчуу - Салхинд гарах уу?</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=334456">Зулганай - Зулганайн баянбүрд.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-11-01&edate=2009-11-30">11-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(9)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=296755">Түрэгийн жанжин Тодогийн бунханыг Заамараас олжээ.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=294542">Домбор буюу домбыра - Домбор хөгжмийн тухай домог.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=291962">Монгол орны Улаан ном - Монгол Улсын Улаан номонд орсон зарим амьтад.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=303214">Өвлийн аялал жуулчлал - Өвлийн дугуйн аялал - Салхинд гарах уу?</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=301430">Орхон голын Соёмбо үсгийн дурсгал.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=310199">Салхинд гарах уу? - Өвлийн дугуйн аялал / аяллын зураг/</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=304758">Өвлийн дугуйн аялал - Салхинд гарах уу? / аяллын хөтөлбөр/</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=313850">Богд хан уул - Цэцээ гүн оргил,2258 метр. / явган аялал/</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=312367">Мөсний шагай - Монгол ардын уламжлалт тоглоом наадам.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-10-01&edate=2009-10-31">10-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(6)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=269329">Хубилай хаан.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=272292">Бөх мод - шүтэж, мөргөвөл бөх төрдөг л гэнэ.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=273303">Цогт хунтайжийн Дуутын хадны бичээс.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=273349">Аяллын цаг - Бударын чулуу.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=278970">Балданбэрээвэн хийд - Ар Халхын Утай Гүнбэн.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=285022">Толбо нуур - Толбо нуурын тулалдаан.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-09-01&edate=2009-09-30">09-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(9)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=261659">Пазырык  -  Пазырыкчууд гэж хэн бэ? Пазырыкын шивээст хүний тухай.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=257448">Буган чулуу, хөшөөдийн тухай.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=255503">TravelNews.mn - Монголын аялал жуулчлалын нэгдсэн портал сайт.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=255550">Хүслийн мод.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=256587">Хадны сүг зургийн тухай товчхон.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=262931">Аяллын цаг - Алтайн нуруугаар - Үенч, Бодончийн хавцал.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=263666">Харуул овоо - Ховд аймгийн Үенч сум.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=265941">Өндөр гэгээн Занабазар.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=266985">Чингис хааны тайлагдаагүй нууцууд - The Secrets of Genghis Khan.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-08-01&edate=2009-08-31">08-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(5)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=246815">Mongolia Bike Challenge - Уулын дугуйн уралдаан.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=247195">Боовон чулуу</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=248918">Хэвтээ Босоогийн агуй.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=250377">Эльтерес хааны дурсгалын цогцолбор буюу Онгийн голын дурсгал.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=250830">Тэвш уулын хадны зураг.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-07-01&edate=2009-07-31">07-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(1)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=218852">Заяын Гэгээний хүрээ - Цэцэрлэг хот.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-06-01&edate=2009-06-30">06-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(1)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=205696">Монгол нутагт тогтнож байсан анхны төрт улсууд.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-05-01&edate=2009-05-31">05-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(8)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=179995">Өнгөтийн дурсгал - Түрэгийн улсын үеийн томоохон цогцолбор.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=179433">Хөшөө дурсгалууд - Халх голын дайны 70 жилд.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=184429">Гүнжийн сүм - Хичээнгүй Амарлингуй гүнжийн өргөө.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=184461">Монголын Говийн аймшиг.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=187857">Уушигийн өврийн буган хөшөөд.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=190861">Шар ламын агуй.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=193603">Хөвсгөл нуур.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=195982">Их Тэнгэрийн амны хадны зураг.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-04-01&edate=2009-04-30">04-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(11)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=172628">Монгол Улсад зорчих визийн төрлүүд - Mongolian Visa.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=178014">Майдарын хийд - Ховд аймгийн Дөргөн сум.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=175310">Монгол орны цэцэгс - Flower Power Mongolia.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=174673">Монгол Улсын хилийн бүсэд аялах - Хилийн зөвшөөрөл.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=174781">Цагаан Бөлбөө цэцэг - Усны хатан хаан.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=172401">Амарбуянтын хийд - XIII Далай лам айлчилж байжээ.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=167962">Төвхөн хийдэд Соёмбо үсэг зохиогджээ.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=165569">Буган Хөшөө - Дааган дэлийн буган хөшөө.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=165173">Gobi Legends - Mongolia Expeditions.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=164602">Хачин ламын сүм.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=175912">Монгол орны ургамал- Экотуризмын баялаг</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-03-01&edate=2009-03-31">03-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(4)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=161440">Монгол орны зарим томоохон  нуурууд.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=149612">Ховд голоор аялсан тэмдэглэл</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=153308">Завханы Эрдэнэхайрхан сумын нутгаар аялсан товч тэмдэглэл</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=160684">Цамбагарав уулын домог.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-02-01&edate=2009-02-28">02-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(7)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=138927">Ёл  -  хамгийн өндөрт нисдэг шувуу.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=140487">Баастын агуйд ирвэс үүрлэдэг.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=142124">Бүргэдийн баярын бичлэг.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=142878">Монголын 9 гайхамшигт саналаа өгөөрэй.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=143117">Монголын 9 гайхамшигт нэр дэвшсэн бүтээл болон үзэсгэлэнт газрууд.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=143351">Монгол адуучин гэж......хийморьтой шүү.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=145285">Монголд уулын аялал хөгжих үү...эс хөгжих үү.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2009-01-01&edate=2009-01-31">01-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(17)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=120717">Толь Хад</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=132103">Динозавр буюу Үлэг гүрвэлүүд ээ гэж.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=131358">Их Бурхант</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=130175">Улаан сахиусны хийдэд алмасны арьс  хадгалж байжээ.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=128397">Даян Дээрхийн агуй.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=127664">Талын агуй</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=127003">Баянзагийн Улаан Эрэг - Дэлхийн шинэ 7 гайхамшигт нэр дэвшиж байна.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=124636">Монгол орны үзэсгэлэнт хүрхрээнүүд.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=122294">Ордубалык хот - Уйгарын Хар Балгас</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=121668">Улиастай хот.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=121634">Угтаал Сангийн Далайн хийд буюу Дамбадаржаалин хийд.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=120608">Байгалийн онцлог зарим газруудын GPS солибцолыг нийтлэв.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=120654">Онгийн хийд - Онгийн хийдийн тухай.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=125677">Дэмчигийн хийд - Дэлхийн Энергийн Төв.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=123820">Цаст Цамбагаравын өвөрт анчин Дахар гуайтай хийсэн ярилцлага.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=123501">Бүргэд - Зоригт анч бүргэдийн тухай.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=133999">Ээж хайрхан уул - Равдан ламын агуй</a></li></ul></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2008-01-01&edate=2008-12-31">2008 он</a> <span class="post-count" dir="ltr">(48)</span><ul><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2008-12-01&edate=2008-12-31">12-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(12)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=112543">Сөөгтийн агуй - Монголын хамгийн гүн агуй.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=113504">GPS хүлээн авагчаар газарзүйн солибцол тодорхойлох, явсан замыг системд бүртгэж хадгалах.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=113108">GPS системийн тухай</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=113022">Байр зүйн зургийн тухай товч ойлголт.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=113012">Mongolian Embassies, and Consulates in the world.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=111628">Шар Ханангийн агуй</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=108891">Хүнхэрийн рашаан - Хүнхэрийн агуйнууд эмчилгээний ач тустай.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=105034">Нарны бүтэн хиртэлт - Монгол 2008</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=104823">Алмас - Хүн гөрөөсний тухай баримтууд</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=103367">Богд Очирваань Отгонтэнгэр уулын тухай товчхон</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=100599">Явган аялал - Аялал төлөвлөлт зохион байгуулалтын тухай миний бодол</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=117575">Байрзүйн зургийн нэрлэл буюу нэрэлбэр.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2008-11-01&edate=2008-11-30">11-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(23)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=102463">Өлгий хийд ба сөнөсөн хотын түүх</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=94487">Монгол тахь - Пржевальскийн адуу</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=95762">Өвлийн аялал ба халуун чулуу</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=101388">Амарбаясгалант  хийд.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=99863">Рой Эндрюс Чэпман ба Монголын говь</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=100110">Мэлхийтийн агуй - Гурван Сайхан уул</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=103520">Вансэмбэрүү - Тэнгэрийн цэцэг</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=103633">Богд Очирваанийн мөнхийн ус - Отгонтэнгэрийн халуун рашаан</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=103899">Бага Түргэний хүрхрээ - 36 м өндөр</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=109446">Саальтын агуй</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=94116">Солир - Монголын нутагт унаж байсан солируудын тухай</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=93599">Хэрмэн цав</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=93114">Нар хиртэлт 2008 - Монгол</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=94745">Хөвсгөл нуур, дархадын хотгор</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=95181">Мазаалай - говийн баавгай</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=90951">Аялал төлөвлөлт, зохион байгуулалтын тухай миний бодол</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=88853">Сэндэртийн агуй.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=88992">Монгол Алтайн нурууны хүрхрээнүүд</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=91199">Бага Ойгор, Цагаан Салаагийн хадны сүг зураг, дурсгалууд</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=93261">Олгой хорхой - Олгой хорхойн домог</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=94333">Динозаврын өндөг - Үлэг гүрвэлийн үр хөврөл</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=92383">Дэлхийн дээвэр К2 оргил Монголчуудын сэтгэлд багтаж байна.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=113718">Монгол нутгаас олдсон ховор олдвор - Мөсөн муми.</a></li></ul></li><li class="archivedate collapsed"><span class="zippy" style="cursor:pointer;font-family:Arial;"> ► </span><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/index.php?bdate=2008-10-01&edate=2008-10-31">10-р сар</a> <span class="post-count" dir="ltr">(13)</span><ul class="posts"><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=88884">Ловон Чомбын агуй</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=91051">Чихэн Агуй</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=88872">Хурцын агуй</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=88842">Хэцүү Тээгийн өрх агуй.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=88733">Цагаан Дэлийн агуй.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=89237">Аялал жуулчлалын салбарынхан байр зүйн зургийг хэрэглэж чадахгүй байна.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=91987">Алтай Таван Богдын Хүйтэний оргилын авиралт 2007 он</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=86355">Хойд Цэнхэрийн агуй</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=85654">Баяжихын агуй</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=90419">Алтай Таван Богд - Аяллын тэмдэглэл</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=88255">Цагаан Агуй</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=88485">Их Хайрхан уулын агуйнууд.</a></li><li><a href="http://www.mongolia-expeditions.info/post.php?post_id=91058">Гурван Зээрдийн агуй</a></li></ul></li></ul></li></ul></div></div><script type="text/javascript" src="http://www.banjig.net/includes/js/prototype.js"></script><script type="text/javascript">

      function loadBlogArchiveHandler(e) {
        var el = Event.element(e);

        if( el.classNames() == 'zippy') {
       el.innerHTML = ' ▼ ';
       el.up('li').className = 'archivedate expanded';
       el.className = 'toggle-open';
       /*
       ajax bolgovol
       if (el.next('ul').innerHTML == 'Loading...'){
        new Ajax.Updater(el.next('ul'), '../ajax/blog_archive.php', {
         method: 'get'
        });
       }
       */
        }
        else
        if( el.classNames() == 'toggle-open') {
         el.innerHTML = ' ► ';
         el.up('li').className = 'archivedate collapsed';
         el.className = 'zippy';
        }
       
      }

     
     
      Event.observe($('ArchiveList'), 'click', loadBlogArchiveHandler.bindAsEventListener(this));
     
      </script></div><div id="Stat1" class="widget"><h2>Статистик</h2><div class='widget-content'>Өчигдөр: 0 / 0<br />Уржигдар: 0 /0<br />7 хоногоор: 0 /0<br /><br />* зочин / хуудас нээгдэлт </div></div><div id="Html3" class="widget"><h2>......</h2><div class='widget-content'><a target="_blank" href="
http://24counter.com/cc_stats/1268571326/"><img alt="hit counter" border="0" src="Хайх

배너신청
자생병원

배너신청