Бичлэгийн тоо 8,147
Уншсан 906
Уншсан 967
Уншсан 999
Уншсан 1017
Уншсан 1179
Уншсан 949
Уншсан 1026
Уншсан 1067
Уншсан 962
Уншсан 849