Бичлэгийн тоо 8,150
Уншсан 992
Уншсан 984
Уншсан 931
Уншсан 1321
Уншсан 1044
Уншсан 1090
Уншсан 1049
Уншсан 1015
Уншсан 988