Бичлэгийн тоо 8,151
Уншсан 1116
Уншсан 1053
Уншсан 1042
Уншсан 986
Уншсан 1402
Уншсан 1091
Уншсан 1139
Уншсан 1098
Уншсан 1047
Уншсан 1035