Бичлэгийн тоо 8,150
Уншсан 1024
Уншсан 1015
Уншсан 959
Уншсан 1362
Уншсан 1063
Уншсан 1115
Уншсан 1068
Уншсан 1027
Уншсан 1005