Бичлэгийн тоо 8,150
Уншсан 1023
Уншсан 1023
Уншсан 993
Уншсан 1617
Уншсан 979
Уншсан 952
Уншсан 974
Уншсан 1286
Уншсан 1037
Уншсан 1062