Бичлэгийн тоо 8,151
Уншсан 981
Уншсан 1076
Уншсан 1086
Уншсан 1035
Уншсан 1746
Уншсан 1021
Уншсан 994
Уншсан 1032
Уншсан 1362
Уншсан 1099