Бичлэгийн тоо 8,150
Уншсан 1052
Уншсан 1051
Уншсан 1016
Уншсан 1665
Уншсан 993
Уншсан 971
Уншсан 1001
Уншсан 1316
Уншсан 1061
Уншсан 1081