Бичлэгийн тоо 7,370
Уншсан 1030
Уншсан 1104
Уншсан 1052
Уншсан 1141
Уншсан 1177
Уншсан 1094
Уншсан 1947
Уншсан 1082
Уншсан 1045
Уншсан 1091
Уншсан 1480
Уншсан 1158
Уншсан 1185


자생병원