Бичлэгийн тоо 7,370
Уншсан 1055
Уншсан 1115
Уншсан 1101
Уншсан 1598
Уншсан 3599
Уншсан 1000
Уншсан 1097
Уншсан 1000
Уншсан 1160
Уншсан 1034
Уншсан 1804
Уншсан 1089
Уншсан 996


자생병원