Бичлэгийн тоо 7,370
Уншсан 1063
Уншсан 1141
Уншсан 1102
Уншсан 1630
Уншсан 3719
Уншсан 1009
Уншсан 1133
Уншсан 1001
Уншсан 1163
Уншсан 1041
Уншсан 2109
Уншсан 1135
Уншсан 1002


자생병원