Бичлэгийн тоо 7,370
Уншсан 1061
Уншсан 1131
Уншсан 1101
Уншсан 1614
Уншсан 3630
Уншсан 1009
Уншсан 1130
Уншсан 1001
Уншсан 1162
Уншсан 1038
Уншсан 2012
Уншсан 1116
Уншсан 998


자생병원