1ш араа хийхэд ямар үнэтэй. араа учраас 3-н шүдний үнээр хийдэг гэж үнэн үү. Хямд хийдэг газар хаана байдаг вэ. ямар үнэтэй вэ