хямд шудний эмнэлэг
Манайх солонгос дах бусад шудний эмнэлгийн ханшаас маш хямд унээр Монголчуудад зориулж уйлчилгээ узуулдэг.Монгол орчуулагчтай . .
Хаяг:  7-р шугам Моггул ёг 1exet.
 утас:  010-9911-0481

즐거운 치과의원

7호선 먹골역 1번출구