хямд шудний эмнэлэг

Манайх солонгос дах бусад шудний эмнэлгийн ханшаас маш хямд унээр Монголчуудад зориулж уйлчилгээ узуулдэг.

Монгол орчуулагчтай . .

Хаяг:  7-р шугам Моггул ёг 1exet.  утас:  010-9911-0481(mgl)

즐거운 치과의원

7호선 먹골역 1번 출구