Бичлэгийн тоо 1,368
Барааны байдал : ШИНЭ БАРАА 
Бараа : ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ 
Үнэ : 69000 вон 
Холбоо барих утас : 010-2211-7266 
Хаяг : lhamka1@yahoo.comДАНСНЫ № 우리 은행 ( WOORI BANK) 1002-132-221148 GANBAATAR 
Төлбөрт гишүүнд зориулсан хэсэг1 :  
Төлбөрт гишүүнд зориулсан хэсэг2 :  
Төлбөрт гишүүнд зориулсан хэсэг3 :  

СОЛОНГОС ДОТОР ЗАХИАЛСАН БҮХ БАРААГ ХАЯГААР ҮНЭ ТӨЛБӨРГҮЙ ХҮРГЭЖ ҮЙЛЧИЛНЭ

 ЗАХИАЛГА АВАХ:               УТАС    010-2211-7266   

Доорхи хаяг дээр дарж ороод өөр төрөл бүрийн бараа сонирхоно уу

                БЛОГ ХАЯГ:  

      http://blog.naver.com/lhamaa81/10115482591

 

ДАНСНЫ №  우리 은행 ( WOORI BANK) 1002-132-221148  GANBAATAR

=================================================

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ : KING size 79000 вон

QUEEN size 69000 вон

ӨНГӨ СААРАЛ

2 хүний орны ХЭМЖЭЭ БОЛОН БҮРЭЛДЭХҮҮН:
ЗУЗААЛГАТАЙ
ХӨНЖЛИЙН УУТ - 1 ш (K/Q: 200cm*230cm )

хөнжлийн уут нь зузаалгатай тул дотор нь хөнжил хийгээгүй ч нөмөрч болохуйц

ШИРМЭЛ МАТРАСНЫ УУТ - 1ш (K: 160*210cm / Q: 150cm * 200cm)
ХЭЭТЭЙ ДЭРНИЙ УУТ - 2ш (50cm* 70cm)

ЦУЛГАЙ ДЭРНИЙ УУТ - 2ш (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ
ЦЭВЭР даавуу 100%

БАРААНЫ № 110

사본 - juQK2[1].jpg

 

 

 사본 - juQK2[1] (2).jpg

 

 

 사본 - juQK2[1] (4).jpg


lhamka1

2012.01.15 23:46:51
*.157.97.163

ОРНЫ БҮТЭЭЛЭГ

ҮНЭ  39000 вон

ӨНГӨ  ЦЭНХЭР

 

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН  

          ОРНЫ БҮТЭЭЛЭГ - 1 ш (180см*210см)

         ДЭРНИЙ УУТ -2 ш (50см*70см)

 

МАТЕРИАЛ   ДААВУУ 100%

БАРААНЫ № 695

 

plan-blue[1].jpg

 

 

 15215192L2[1].jpg

 

 

 사본 - plan-blue[1].jpg

 

 

 사본 - plan-blue[1] (2).jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.15 23:47:36
*.157.97.163

ХӨНЖЛИЙН ХОСЛОЛ + ОРНЫ БҮТЭЭЛЭГТЭЙ

ҮНЭ  69000 вон

ӨНГӨ  ҮЗМЭН ЯГААН

 

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН   2 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ  QUEEN SIZE

 

         ХӨНЖИЛ - 1 ш (180см*220см)

         ОРНЫ БҮТЭЭЛЭГ - 1 ш (150см*205см)

         ДЭРНИЙ УУТ -2 ш (50см*70см)

          ЖИЖИГ ДЭР - 2ш

 

МАТЕРИАЛ   нарийн хилэндүү

БАРААНЫ № 690

large2013401701_1[1].jpg 

 

 

AK-burnout-quilt-set[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.15 23:48:37
*.157.97.163

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ :       43000 вон
2 хүний орны ХЭМЖЭЭ БОЛОН БҮРЭЛДЭХҮҮН:    

                        QUEEN SIZE
      
ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш     (200cm * 230cm)

      МАТРАСНЫ УУТ  - 1 ш   (150cm * 205cm)
      ДЭРНИЙ УУТ  -  2 ш    (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ  ЦЭВЭР 100% ДААВУУ

БАРААНЫ № 694

사본 - mode[1].jpg

 

 

 mode[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.15 23:50:45
*.157.97.163

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ + ХӨВӨН ХӨНЖИЛ

ҮНЭ :        2 хүний 54000 вон 

               1 хүний 49000 

ӨНГӨ:      ЯГААН
ХЭМЖЭЭ БОЛОН БҮРЭЛДЭХҮҮН:   


    
    ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш    

              (Q: 200cm * 230cm / S: 160cm * 210cm)
    ДОТОРХИ ХӨВӨН ХӨНЖИЛ  - 1 ш

               (Q: 200cm * 230cm / S: 160cm * 210cm)
   ДЭВСГЭР ДААВУУ буюу МАТРАСНЫ УУТ    - 1 ш  

                (Q: 150cm * 205cm / S: 110cm * 200cm)
   ДЭРНИЙ УУТ  -  Q: 2ш \ S: 1ш    (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ   ЦЭВЭР 100% ДААВУУ 

БАРААНЫ № 644

 

3594399_L1[1].jpg

 

 

 3594399_L3[1].jpg

 

 

 3594399_L5[1].jpg

 

 

 7afc86c5-5fe5-47d9-a694-9dc36a313ff3[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.15 23:51:35
*.157.97.163

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ :       39000 вон

ӨНГӨ:      ЦЭНХЭР

ХЭМЖЭЭ   QUEEN SIZE  or  SUPER SINGLE SIZE

 

          ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш    

              (Q: 200cm * 230cm / S: 160cm * 210cm)
    
     ДЭВСГЭР ДААВУУ буюу МАТРАСНЫ УУТ    - 1 ш  

                (Q: 150cm * 205cm / S: 110cm * 200cm)
         ДЭРНИЙ УУТ  -  Q: 2ш \ S: 1ш    (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ   ЦЭВЭР 100% ДААВУУ 

БАРААНЫ № 104

large2010497563_1[1].jpg 

 

 

large2010497563_2[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.15 23:52:32
*.157.97.163

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ :       59000 вон
2 хүний орны ХЭМЖЭЭ БОЛОН БҮРЭЛДЭХҮҮН:    

                        QUEEN SIZE
      ЗУЗААЛГАТАЙ
ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш     (200cm * 230cm)
      ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР   - 1 ш   (150cm * 205cm)

      МАТРАСНЫ УУТ  - 1 ш   (150cm * 205cm)
      ДЭРНИЙ УУТ  -  2 ш    (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ  ЦЭВЭР 100% ДААВУУ

БАРААНЫ № 613

marguerite_img[1].jpg

 

 

 11402058L3[1].jpg

 

 

 11402058L4[1].jpg

 

 

 11402058L2[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.15 23:53:26
*.157.97.163

 

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ + ХӨВӨН ХӨНЖИЛ

ҮНЭ :        59000 вон 

ӨНГӨ:      ЦЭЦЭГТЭЙ

ХЭМЖЭЭ  QUEEN

                    DOUBLE


  
ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш     (Q/D:  200cm * 230cm)
  ДОТОРХИ ХӨВӨН ХӨНЖИЛ  - 1 ш
  МАТРАСНЫ УУТ    - 1 ш   (Q: 150cm * 205cm / D: 140cm * 205cm)
  ДЭРНИЙ УУТ  -  2 ш    (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ        ДААВУУ 

БАРААНЫ № 643

liveron_183_02[1].jpg

 

 

 liveron_183_03[1].jpg

 

 

 li_88_01[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.15 23:54:10
*.157.97.163

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ :       39000 вон

ӨНГӨ   ЯГААН

ХЭМЖЭЭ   SUPER SINGLE  1 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ

             ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш     (160cm * 210cm)                

                  МАТРАСНЫ УУТ - 1 ш    (110cm* 200cm)
                  ДЭРНИЙ УУТ  -  1 ш    (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ    ДААВУУ 100%

БАРААНЫ № 676

marine_matsetPK[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.15 23:55:36
*.157.97.163

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ +  ХӨВӨН ХӨНЖИЛ + ДЭР

ҮНЭ :       KING size  219000 вон

              QUEEN size  209000 вон

ӨНГӨ   ХАР

               УЛААН

ХЭМЖЭЭ БОЛОН БҮРЭЛДЭХҮҮН:    


   
ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш     (K/Q: 200cm*230cm )

   МАТРАСНЫ УУТ - 1ш   (K: 160*210cm / Q: 150cm * 200cm)
   ХЭЭТЭЙ ДЭРНИЙ УУТ  -  2ш (50cm* 70cm)

   ЦУЛГАЙ ДЭРНИЙ УУТ - 2ш (50cm* 70cm)

   ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР  - 1 ш   (K: 160*210cm / Q: 150cm * 200cm)

   ХӨВӨН ХӨНЖИЛ - 1ш

   ДЭР - 2ш

  


МАТЕРИАЛ    ДААВУУ  хөнжлийн уутны гадар хээтэй хэсэг нь POLYester

                                            нөмөрдөг хэсэг бусад нь даавуу 100%

БАРААНЫ № 672

 

13209680L[1].jpg

 

 

 사본 - 사본 - body[1] (4).jpg

 

 

 사본 - 사본 - body[1] (3).jpg

 

 

 사본 - body[1] (2).jpg

 

 사본 - 사본 - body[1] (5).jpg

 

 

 

 사본 - 사본 - body[1] (2).jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.15 23:56:47
*.157.97.163

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ :       57000 вон

ӨНГӨ   ЯГААН

               ЦЭНХЭР

ХЭМЖЭЭ     2 ХҮНИЙ болон 1 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ

       ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш     (Q: (200cm*230cm)  / S: 160cm * 210cm)                

       ШИРМЭЛ МАТРАСНЫ УУТ - 1 ш    (Q: (150cm * 200cm) / S: 110cm* 200cm)
       ДЭРНИЙ УУТ  -  Q: 2 ш /S: 1 ш    (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ    ДААВУУ

БАРААНЫ № 670

10811042L[1].jpg 

 

 

f_070621_004[1].jpg 10811042L2[1].jpg 10811042L3[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.15 23:57:33
*.157.97.163

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ :       49000 вон

ӨНГӨ                 ЦЭНХЭР

ХЭМЖЭЭ     2 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ

       ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш     (Q: (200cm*230cm)                

       ШИРМЭЛ МАТРАСНЫ УУТ - 1 ш    (Q: (150cm * 200cm)
       ДЭРНИЙ УУТ  -  Q: 2 ш  (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ   ГАДАР НЬ POLYESTER

                         ДОТОР НЬ ДААВУУ 100%

БАРААНЫ № 671

사본 - pa[1].jpg

 

 

 pa[1].jpg

 

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.16 00:00:01
*.157.97.163

ХӨНЖЛИЙН ХОСЛОЛ

ҮНЭ 

79000 вон

ӨНГӨ  ЯГААН

                ЦЭНХЭР

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН   2 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ  QUEEN SIZE

 

         ХӨНЖИЛ - 1 ш (180см*220см)

         ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР - 1 ш (150см*205см)

         ДЭРНИЙ УУТ -2 ш (50см*70см)

 

МАТЕРИАЛ   ДААВУУ 100%

БАРААНЫ № 688

사본 - fulllength_bedding_padQ_01[1].jpg

 

 

 사본 - fulllength_bedding_padQ_02[1].jpg 사본 - fulllength_bedding_padQ_01[1] (4).jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.16 00:00:49
*.157.97.163

ХӨНЖЛИЙН ХОСЛОЛ + ОРНЫ БҮТЭЭЛЭГТЭЙ

ҮНЭ  69000 вон

ӨНГӨ  ЦЭЦГЭН ХЭЭТЭЙ ЦАЙВАР

 

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН   2 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ  QUEEN SIZE

 

         ХӨНЖИЛ - 1 ш (180см*220см)

         ОРНЫ БҮТЭЭЛЭГ - 1 ш (150см*205см)

         ДЭРНИЙ УУТ -2 ш (50см*70см)

 

МАТЕРИАЛ   ДААВУУ 100%

БАРААНЫ № 687

FL_FLWcvsetQ[1].jpg

 

 

 3735379_L1[1].jpg

 

 

 3735379_L2[1].jpg

 

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.16 00:02:04
*.157.97.163

ХӨНЖЛИЙН ХОСЛОЛ

ҮНЭ  89000 вон

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН   2 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ  QUEEN SIZE

 

         ХӨНЖИЛ - 1 ш (180см*220см)

         ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР - 1 ш (150см*205см)

         ДЭРНИЙ УУТ -2 ш (50см*70см)

 

МАТЕРИАЛ   ДААВУУ 100%

БАРААНЫ № 689

 

사본 - Raphael_A_01[1] (2).jpg

 

 

 사본 - Raphael_A_01[1] (4).jpg

 

 

 사본 - Raphael_A_01[1] (5).jpg

 

 

 Raphael_A_01[1].jpg

 

 

 사본 - Raphael_A_01[1] (3).jpg

 

 

 사본 - Raphael_A_01[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.16 00:03:09
*.157.97.163

ХӨНЖЛИЙН ХОСЛОЛ

ҮНЭ  55000 вон

ӨНГӨ    ЯГААН

               НОГООН

             

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН

       2 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ  QUEEN SIZE

         ХӨНЖИЛ - 1 ш (180см*210см)

         ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР - 1 ш (150см*200см)

         ДЭРНИЙ УУТ -2 ш (50см*70см)

МАТЕРИАЛ   нарийн хилэндүү

БАРААНЫ № 681

 

large2012273614_3[1].jpg

 

 

 사본 - roelbedding[1].jpg

 

 

 large2012273614_5[1].jpg

 

 

 large2012273614[1].jpg

 

 

 large2012273614_1[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.16 00:05:07
*.157.97.163

 

ХӨНЖЛИЙН ХОСЛОЛ + ОРНЫ БҮТЭЭЛЭГТЭЙ

ҮНЭ : 59000 вон

ӨНГӨ  ЯГААН
ХЭМЖЭЭ БОЛОН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

                 1 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ 

                    ХӨНЖИЛ  - 1 ш     (160cm * 210cm)
                    ОРНЫ БҮТЭЭЛЭГ  - 1 ш   (110cm * 205cm)
                    ДЭРНИЙ УУТ  -1 ш    (60cm* 70cm)
 

МАТЕРИАЛ:   нарийн хилэндүү
БАРААНЫ № 679

 

large2011177618[1].jpg

 

 

 large2011177618_6[1].jpg

 

 

 large2011177618_2[1].jpg

 

 

 large2011177618_4[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.16 00:06:22
*.157.97.163

 

ХӨНЖЛИЙН ХОСЛОЛ

ҮНЭ  45000 вон

ӨНГӨ                   БОР

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН

   1 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ SUPER SINGLE SIZE

         ХӨНЖИЛ - 1 ш (160см*200см)

         ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР - 1ш (110см*205см)

         ДЭРНИЙ УУТ -1ш (50см*70см)

МАТЕРИАЛ   (нарийн хилэндүү)

БАРААНЫ № 604

사본 - 4814703_webpage%20copy[1] (6).jpg 

사본 - 4814703_webpage%20copy[1] (9).jpg

 

 

 사본 - 4814703_webpage%20copy[1] (7).jpg

 

 

 4814703_webpage%20copy[1].jpg

 

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.19 10:08:26
*.157.97.56

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ :       89000 вон
2 хүний орны ХЭМЖЭЭ БОЛОН БҮРЭЛДЭХҮҮН:    

                        QUEEN SIZE
      ЗУЗААЛГАТАЙ
ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш     (200cm * 230cm)
      ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР   - 1 ш   (150cm * 205cm)

      МАТРАСНЫ УУТ  - 1 ш   (150cm * 205cm)
      ДЭРНИЙ УУТ  -  2 ш    (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ  ЦЭВЭР 100% ДААВУУ

БАРААНЫ № 698

 large2012864919[1].jpg

 

 

large2012864919_2[1].jpg

 

 

 large2012864919_3[1].jpg

 

 

 

 large2012864919_1[1].jpg

 사본 - cl[1].jpg

 

 

 사본 - cl[1] (2).jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.19 10:11:49
*.157.97.56

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ :       59000 вон

ӨНГӨ   ЯГААН

               ЦЭНХЭР

ХЭМЖЭЭ БОЛОН БҮРЭЛДЭХҮҮН:   

 KING size  or  QUEEN size 


   ЗУЗААЛГАТАЙ
ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш     (K/Q: 200cm*230cm )

   ОРНЫ БҮТЭЭЛЭГ - 1ш   (K: 160*210cm / Q: 150cm * 200cm)
   ДЭРНИЙ УУТ  -  2ш (50cm* 70cm)
  


МАТЕРИАЛ    POLYester
  100%

БАРААНЫ № 699

large2013200280_2[1].jpg 

 

 

large2013200280_3[1].jpg

 

 

 05[1].jpg

 

 

 06[1].jpg

 

 

 large2013200280_7[1].jpg

 

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.31 22:08:15
*.157.97.67

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ :       36000 вон

ХЭМЖЭЭ   SUPER SINGLE  1 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ

 

                  ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш     (160cm * 210cm)                

                  ШИРМЭЛ МАТРАСНЫ УУТ - 1 ш    (110cm* 200cm)
                  ШИРМЭЛ ДЭРНИЙ УУТ  -  1 ш    (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ    ЦЭВЭР ДААВУУ 100%

БАРААНЫ № 136

사본 - max_02[1].jpg 

 

 

사본 - max_03[1].jpg

 

 

 max_03[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.01.31 22:21:34
*.157.97.67

НЯРАЙ ХҮҮХДИЙН ХӨНЖЛИЙН ХОСЛОЛ

ҮНЭ  49000 вон

ӨНГӨ                   ЯГААН

                              ЦЭНХЭР

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН

         ХӨНЖИЛ - 1 ш (100см*120см)

         ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР - 1ш (80см*140см)

         ДЭРНИЙ УУТ -1ш (20см*30см)

          ДОТОРХИ ДЭР - 1ш (20см*30см)

МАТЕРИАЛ   ДААВУУ

БАРААНЫ № 103

10033474A001L1[1].jpg 

 

 

4588631_1_550[1].jpg

 

 

 10033474A002L8[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.02.01 11:07:59
*.157.97.67

ХҮҮХДИЙН ХӨНЖЛИЙН ХОСЛОЛ

ҮНЭ  55000 вон

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

         ХӨНЖИЛ - 1 ш (150см*200см)

         ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР - 1ш (110см*205см)

         ДЭРНИЙ УУТ -1ш (20см*30см)

      

МАТЕРИАЛ  НАРИЙН ХИЛЭНДҮҮ

БАРААНЫ № 105

사본 - crb329d[1].jpg

 

 

 사본 - crb329d[1] (2).jpg

 

 

crb329d[1].jpg

 

Файл оруулах

lhamka1

2012.02.01 11:24:22
*.157.97.67

ХӨНЖЛИЙН ХОСЛОЛ

ҮНЭ  59000 вон

ӨНГӨ    ЯГААН

               НОГООН

             

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН

       2 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ  QUEEN SIZE

         ХӨНЖИЛ - 1 ш (180см*210см)

         ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР - 1 ш (150см*200см)

         ДЭРНИЙ УУТ -2 ш (50см*70см)

МАТЕРИАЛ   нарийн хилэндүү

БАРААНЫ № 106

사본 - crb222d[1].jpg

 

 

 사본 - crb222d[1] (2).jpg

 

 

 사본 - crb222d[1] (4).jpg

 

 

 사본 - crb222d[1] (5).jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.02.01 11:33:29
*.157.97.67

ХӨНЖЛИЙН ХОСЛОЛ

ҮНЭ  59000 вон

             

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН

       2 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ  QUEEN SIZE

         ХӨНЖИЛ - 1 ш (180см*210см)

         ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР - 1 ш (150см*200см)

         ДЭРНИЙ УУТ -2 ш (50см*70см)

МАТЕРИАЛ   нарийн хилэндүү

БАРААНЫ № 107

사본 - crb010d[1].jpg 사본 - crb010d[1] (4).jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.02.01 12:00:29
*.157.97.67

 

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ + ХӨВӨН ХӨНЖИЛ

ҮНЭ :        2 хүний 59000 вон 

                  1 хүний  57000 вон


ХЭМЖЭЭ БОЛОН БҮРЭЛДЭХҮҮН:   


    
    ХӨНЖЛИЙН УУТ   - 1 ш    

              (Q: 200cm * 230cm / S: 160cm * 210cm)
    ДОТОРХИ ХӨВӨН ХӨНЖИЛ  - 1 ш

               (Q: 200cm * 230cm / S: 160cm * 210cm)
   ДЭВСГЭР ДААВУУ буюу МАТРАСНЫ УУТ    - 1 ш  

                (Q: 150cm * 205cm / S: 110cm * 200cm)
   ДЭРНИЙ УУТ  -  Q: 2ш \ S: 1ш    (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ   ЦЭВЭР 100% ДААВУУ 

    2 талын өнгө нь өөр өөр ба 2 талаар нь нөмөрч болно

БАРААНЫ № 108

사본 - main090326_01[1].jpg

 

 

 사본 - main090326_01[1] (2).jpg

 

 

 main090326_01[1].jpg

Файл оруулах

lhamka1

2012.02.01 17:46:21
*.64.54.201

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ : QUEEN size 69000 вон

SINGLE size 59000 вон

ӨНГӨ ЦЭНХЭР өнгө нь SINGLE SIZE

ЯГААН өнгө нь QUEEN SIZE

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН
ХӨНЖЛИЙН УУТ - 1 ш (Q: 200cm*230cm/ S: 160cm*210cm )

ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР - 1ш (Q: 150cm * 200cm\ S: 110cm*205cm )

МАТРАСНЫ УУТ - 1ш (Q: 150cm * 200cm\ S: 110cm*205cm)
ДЭРНИЙ УУТ - (Q - 2ш\ S - 1ш: 50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ
ЦЭВЭР ДААВУУ 100%

БАРААНЫ № 112

사본 - dawon-haSQ[1] (4).jpg
 
 
 사본 - dawon-haSQ[1].jpg
 
 
 사본 - dawon-haSQ[1] (2).jpg
 
Файл оруулах

lhamka1

2012.02.01 17:46:46
*.64.54.201

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ : KING size 79000 вон

QUEEN size 75000 вон

SINGLE size 69000 вон

ӨНГӨ ЧЕРНИЛЭН ЯГААН

ЯГААН

2 хүний орны ХЭМЖЭЭ БОЛОН БҮРЭЛДЭХҮҮН:
ЗУЗААЛГАТАЙ
ХӨНЖЛИЙН УУТ - 1 ш (K/Q: 200cm*230cm/ S: 160cm*210cm )

хөнжлийн уут нь зузаалгатай тул дотор нь хөнжил хийгээгүй ч нөмөрч болохуйц

ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР - 1ш (K: 165*210cm / Q: 150cm * 200cm\ S: 110cm*205cm )

МАТРАСНЫ УУТ - 1ш (K: 165*210cm / Q: 150cm * 200cm\ S: 110cm*205cm)
ДЭРНИЙ УУТ - (K,Q - 2ш\ S - 1ш: 50cm* 70cm)

ЧИМЭГЛЭЛ ДЭРНИЙ УУТ - (K,Q - 2ш\ S - 1ш: 50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ
POLYESTER 100%

БАРААНЫ № 111

사본 - frillrmicrofiber_bed_02[1].jpg
 
 
 사본 - frillrmicrofiber_bed_02[1] (3).jpg
 
 
 사본 - frillrmicrofiber_bed_01[1].jpg
Файл оруулах

lhamka1

2012.02.01 17:47:16
*.64.54.201

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ : KING size 79000 вон

QUEEN size 69000 вон

ӨНГӨ СААРАЛ

2 хүний орны ХЭМЖЭЭ БОЛОН БҮРЭЛДЭХҮҮН:
ЗУЗААЛГАТАЙ
ХӨНЖЛИЙН УУТ - 1 ш (K/Q: 200cm*230cm )

хөнжлийн уут нь зузаалгатай тул дотор нь хөнжил хийгээгүй ч нөмөрч болохуйц

ШИРМЭЛ МАТРАСНЫ УУТ - 1ш (K: 160*210cm / Q: 150cm * 200cm)
ХЭЭТЭЙ ДЭРНИЙ УУТ - 2ш (50cm* 70cm)

ЦУЛГАЙ ДЭРНИЙ УУТ - 2ш (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ
ЦЭВЭР даавуу 100%

БАРААНЫ № 110

사본 - juQK2[1].jpg
 
 
 사본 - juQK2[1] (2).jpg
 
 
 사본 - juQK2[1] (4).jpg
Файл оруулах

lhamka1

2012.02.01 18:09:06
*.64.54.201

ХӨНЖЛИЙН ХОСЛОЛ

ҮНЭ 59000 вон

ӨНГӨ ЧЕРНИЛЭН ЯГААН

НОГООН

БОР

ХЭМЖЭЭ болон БҮРЭЛДЭХҮҮН

2 ХҮНИЙ ОРНЫ ХЭМЖЭЭТЭЙ

ХӨНЖИЛ - 1 ш (180см*210см)

ШИРМЭЛ ДЭВСГЭР - 1 ш (160см*200см)

ДЭРНИЙ УУТ -2 ш (50см*70см)

МАТЕРИАЛ УНЖГАР ДААВУУ буюу дотуур хувцас хийхэд хэрэглэдэг даавуун материалаар хийгдсэн

БАРААНЫ № 109

 
14822577_2[1].jpg
 
 
 14822577_1[1].jpg
 
 
 14822577[1].jpg
 
 
 14822577_3[1].jpg
Файл оруулах

lhamka1

2012.02.01 18:15:03
*.64.54.201

ОР ХӨНЖЛИЙН ДААВУУ

ҮНЭ : 45000 вон
2 хүний орны ХЭМЖЭЭ БОЛОН БҮРЭЛДЭХҮҮН:

QUEEN SIZE
ХӨНЖЛИЙН УУТ - 1 ш (200cm * 230cm)

МАТРАСНЫ УУТ - 1 ш (150cm * 205cm)
ДЭРНИЙ УУТ - 2 ш (50cm* 70cm)


МАТЕРИАЛ ЦЭВЭР 100% ДААВУУ

БАРААНЫ № 102

7429015_1_550[1].jpg
 
 
 rudy121_02[1].jpg
 
 
 rudy121_03[1].jpg
Файл оруулах
List of Articles
Гарчиг Нэр Datesort
배너신청
배너신청
자생병원

배너신청