Хой Солонгосын хэвлэл мэдээллээс энэ сарын 6 –ны өдөр Хойд Солонгосын тэсрэх бөмбөгний байрлал тэнгисийн цэргийн флотоос сүүлд онцгой хэлбэрийн шумбагч онгоцонд бэхлэгдсэн нь нарийвчлагдсан шинжилгээний үр дүнд Тропедогийн байгууламж гарч ирсэн байна.

Нэмэлт шинжилгээгээр Тропедог усанд тавих шийдэврийг гаргасан гэсэн мэдээлэл ч байна.Тропедо усанд тавьж суулгах дэвшилт шумбагч онгоц нь энэ удаад анхных юмаа.

Цэргийн эрх мэдэлтэн нь Хойд Солонгос дахь Өмнөдийн нэвтрүүлэг болон

өмнөдийн эсрэг тагнуулын хамгаалалт зэрэг нь ихэнхдээ хэрэглэгдэж ирсэн

шумбагч онгоцыг Ёнпёнду дайралтны дараа нэмэлт өдөөн хатгалгад "Хойд

Солонгосын  тэнгисийн цэргийн урамшуулалт шагналын маягаар Тропедо цохилт байдалаар ашиглаж болох боломжтой гэж үзэж буй болхоор Өмнөдийн зүгээс  анхаарч харицлагат бэлтгэлт ажилд бэлдэж байгаа гэж мэдэгдэж байна. Хойд Солонгосын бэлдэж буй гэж мэдэгдсэн “Солонгос Б үе” шумбагч онгоцны  урт нь 17см өргөн 4м өндөр нь 2,2м байна. Эх сурвалжаас  энэ  нь Хойд Солонгосын өөрийн хүчээр хийсэн дэвшилт усанд тавих Тропедо гэж хэлж байна. 1998 оны 12 сард өмнөх далайд Хойд Солонгосоос тавигдсан шумбагч онгоцны  урт нь 12,5 өргөн нь 2,9м шумбагч онгоц нь Тропедо суулгагдаагүй байсан байна. Өмнөд Солонгосын цэргийн холбогдох ажилтан нь  өнгөрсөн 7 сард Өмнөд тэнгист АНУ болон Өмнөд Солонгосын хамтарсан тэнгисийн сургуулалт зэргээс үүдэн Хойд Солонгос шумбагч хөлгөнд Тропедог нэвтрүүлж бэлдэж байгаа гэж мэдэгдэж Хойд Солонгосын дэвшилт шумбагч хөлөг Тропедог усан дотор тавигдахаар хөгжүүлсэн нь мэдэгдэхдээгээ  адилаар Чонан хөлөг онгоцыг дайрсан гэсэн нотлогдож байна гэсэн байр суурьтай байгаа  юм байна. Хойд Солонгосоос бас нэгэн урхи тавьж болох талтай ч бэлэн байдалд бэлдэж байгаа гэж мэдэгдээд байгаа юм байна.

htm_2010120702062620002010-002.JPG

www.Doldon.com