profile
Шат тавиад тэнгэрлүү авирч
Шаналсан түмэнд хайрыг асгамаар
Цангасан сэтгэлд нь хувингаар цутгачихаад
Цэцэрлэгийн хүүхэд шиг ход ход инээмээр......
                                                  
                                                       /http://krilleer.blogspot.com/