Дэлхийн Монголчууд эвлэлдэн нэгдэцгээе.
Дэлхийн Монголчууд эвлэлдэн нэгдэцгээе.
Дэлхийн Монголчууд эвлэлдэн нэгдэцгээе.