Бодлогоггүй гэнэн сэтгэлээр

      Урамыг чинь хугалсан бол

Болох болохгүй үгээр

      Сэтгэлийг чинь сэвтээсэн бол

0267.gif

Болчимгүй тэнэг  байдлаар

      Хайрыг чинь хөсөрдүүлсэн бол

Байж боломгүй үйлдлээр

      Итгэлийг чинь эвдсэн бол

              ХОНГОР МИНь НАМАЙГ УУЧЛААРАЙ

profile