Жирийн найз зочин болон гэрт ирдэг бол

Жинхэнэ найз хөргөгчийг чинь онгойлгон өөрөө хоолоо олж иднэ

Жирийн найз ээж аавын чинь нэрийг мэдэхгүй

Жинхэнэ найз тэдний утасны дугаарыг ч мэднэ

Жирийн найз гэрт чинь уригдахдаа винотой ирнэ

Жинхэнэ найз урд нь ороод хоол хийхэд тусална

Жирийн найз унтсан хойно нь залгахад уурлана

Жинхэнэ найз яагаад утасдаагүй удсан юм бэ гэж асууна

Жирийн найз амьдралын асуудлыг чинь сонсох гэж хичээнэ

Жинхэнэ найз асуудалд чинь туслахыг эрмэлзэнэ

Жирийн найз маргах төдийд л харилцаагаа тасална

Жинхэнэ найз гар зөрүүлсэний дараа ч утсаар ярина

Жирийн найз асуудал тохиолдох үед чамайг хажууд байх ёстой гэж бодно

Жинхэнэ найз чамд асуудал тохиолдох бүрт чамтай хамт байх ёстой гэж итгэнэ

profile