БНСУ-д эмчлүүлэх хүсэлтэй иргэдэд үйлчлэх “БИ ТИ МEДИ” компани

Сайн байна уу.

“БИ ТИ МEДИ” компани нь БНСУ-д эмчлүүлэх хүсэлтэй иргэдэд Солонгос улсад ирэн эмнэлэгийн үйлчилгээ авахаас эхлэн нутаг буцах хүртэл one stop үйлчилгээнд тулгуурлан бүхий л тал дээр туслан үйлчилж байна.

 

Бидний үйлчилгээ:

1. Эмчлүүлэгчийн өвчний түүх, монгол дахь эмчилгээний онош, эмчилгээний явц зэрэг холбогдох мэдээллийг цахим шуудан интeрнэтээр дамжуулан эмчлүүлэгчээс авна.

 

2. Эмчлүүлэгчийн мэдээллийг тухайн өвчний чиглэлээр хамгийн сайн эмчилгээтэй 3-4 эмнэлэгт илгээнэ.

 

3. Эмнэлэгийн байгууллагуудтай харилцан эмчилгээний үйл явц (үзлэг, шинжилгээ, оношлогоо, эмчилгээ, ор хоног г.м), эмнэлэг тус бүрийн эмчилгээний төлөвлөгөө, эмчилгээний урьдчилсан зардал зэрэг үйлчлүүлэгчийн мэдэхийг хүссэн бүхий л зүйлсийг лавлан асууж хариулт өгнө.

 

4. Үйлчлүүлэгч Солонгос улсад ирж эмчлүүлэхээр шийдвэл БНСУ-д ирэх өдрийн дагуу сонгосон эмнэлэгт үзлэгийн цаг авч өгнө.

 

5. БНСУ-д ирэхэд онгоцны буудлаас тосох, буудалд хүргэж өгөх, эмнэлэгт үзүүлэх, эмчилгээтэй холбогдолтой бүхий л орчуулгыг хийж үйлчилнэ.

 

6. Эмчилгээгээ дуусган Солонгос улсаас явсаны дараа ч гэсэн байнгын харилцаа холбоотой байна (бүртгэлд орсон өвчтний хувьд эмчээсээ зөвлөгөө авах, эм бичүүлж авах гэх.мэт шаардлага гардаг)

 

7. Эмчлүүлэгч хүсвэл онгоцны буудлаас тосч авах, гаргаж өгөх, буудал захиалах, утас түрээслэх,  зэрэг үйлчилгээ авч болно.

 

Жич: Онгоцны буудлаас тосч авах, гаргаж өгөх үйлчилгээнээс бусад дээрх бүх үйлчилгээ ямарч үнэ төлбөргүй болно.

 

Холбоо барих:

Хаяг : 3F, 3006-ho, SK M-City Tower, 195, Baekma-ro, ilsangdong-Gu, Goyang-Si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, #410-839.

Утас : 010-2951-0519

Вэб хуудас: http://www.btmedi.com/