Үйлдвэрийн болон зам тээврийн осол (산재 및 교통사고)

 

аваарын нөхөн олговор (손해 보상금)

 

Үйлдвэрийн осолын улсын даатгалаас эмчилгээний зардал

 

산재 장애 등급 비용과 일반 치료비도 받아 준다.

 

Cэтгэл санааны хохиролоо бүрэн барагдуулахад тусална.

 

위자료도 손해보사금도 받아 준다.

 

 

Иммигрейшинд бүртгэлтэй албан ёсны хууль зүйн товчоо

출입국관리사무소 등록된 대행 법률 사무소, (법무법인 벗)

 

Хаяг: Мётроны 2, 3-р шугам Кюудэ ёог 1-р гарц

Seoul National univ. of eduction station.

 

Суурь утас : 02-598-0231     Гар утас :  010-4894-1333