Эмэгтэйчүүд , Хүүхэд, Урологи, Дотоод шүүрэл, Дотор, Мэс засал, Зүрх судас,


Miz төрөх эмэгтэйчүүдийн төв,


IDream Kids Үргүйдлийн төв, Дурангийн мэс заслын төв, Хөх бамбай булчирхайн


хавдар судлалын төв


Эрүүл мэндийн оношилгоо

Мэргэжлийн Монгол орчуулагч ажиллаж байна

утас: 010-7672-1296

Хаяг: Сөүл Кансогү Кансору 295шинжилгээний төв