Гадаад ажилчдад эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлэг

                                                                                    (нийт 64эмнэлэг)

 

(2010.5.30өдрийн байдлаар)

Хот-аймаг

Эмнэлгийн байгууллагын нэр

Утас

Хот-аймаг

Эмнэлгийн байгууллагын нэр

Утас

Сөүл

서울

(6)

Сөүл хотын Улаан загалмайн эмнэлэг  (сөүл жогшибжа бёнвон)

02-2002-8000

Канвон

강원(5)

Вонжү хотын эмнэлэг (вонжү ирюувон)

033-761-6911

Сөүл хотын эмнэлэг (сөүл ирюувон)

02-3430-0200

Самчог хотын эмнэлэг

(самчог ирюувон)

033-572-1141

Улсын төв эмнэлэг

(гүгниб жүнан ирюувон)

1588-1775

Ганнын хотын эмнэлэг

(ганнын ирюувон)

033-646-6910

Шириб дунбү эмнэлэг

(шириб дунбү бёнвон)

02-920-9114

Сугчу хотын эмнэлэг

(сугчу ирюувон)

033-632-6821

Дути эмнэлэг

(мария сүнёхыи дути гинём бёнвон)

02-351-2300

Ёнволь хотын эмнэлэг

(ёнволь ирюувон)

033-370-9101

Гадаад ажилчдад үйлчлэх эмнэлэг (вуигүгин нудунжа жонюун ивон)

02-863-9966

Чүнбүг

충북(3)

Чонжү хотын эмнэлэг

(чонжү ирюувон)

043-279-0114

Пүсань

부산(1)

Пүсань хотын эмнэлэг

(пүсань ирюувон)

051-507-3000

Чонжү хангүг эмнэлэг

( чонжү хангүг ирюувон)

043-222-7000

Дэгү

대구(1)

Дэгү хотын эмнэлэг

(дэгү ирюувон)

053-560-7575

Чүнжү хотын эмнэлэг

(чүнжү ирюувон)

043-841-0114

Инчон

인천(6)

Инчон хотын эмнэлэг

(инчон ирюувон)

032-580-6000

Чүннам

충남(5)

Чонан хотын эмнэлэг

(чонжү ирюувон)

041-570-7200

Инчон хотын Улаан загалмайн эмнэлэг

(инчон жогшибжа бёнвон)

032-280-2114

Сосан хотын эмнэлэг

( сосан ирюувон)

041-689-7000

Халлим эмнэлэг

(инсон иырюу жэдан халлим бёнвон)

032-540-9114

Хунсон хотын эмнэлэг

(хунсон ирюувон)

041-630-6114

Наын эмнэлэг (рүга иырюу жэдан наын бёнвон)

1577-9199

Ихуа эмэгтэйчүүдийн эмнэлэг

( ихуа ёсон ирюувон)

041-579-1400

Сонмин эмнэлэг (сонсэ иырюу жэдан сонмин эмнэлэг)

032-580-8551

Гунжү хотын эмнэлэг

(гунжү ирюувон)

041-855-4111

Гомдан нэгдсэн эмнэлэг

(гомдан табжунхаб бёнвон)

032-590-0114

Жонбүг

전북(5)

Жонбүг их сургуулийн харъяа эмнэлэг

(жонбүг дэхаг ирюувон)

063-250-1114

Гуанжү

광주(4)

Гуанжү хотын эмнэлэг (гуанжү гидуг бёнвон)

062-650-5000

Есү эмнэлэг

( есү бёнвон)

063-230-8114

Жоннам их сургуулийн харъяа эмнэлэг

(жоннам дэхаггюу бёнвон)

062-220-5114

Намвон хотын эмнэлэг

(намвон ирюувон)

063-620-1114

Чомдан нэгдсэн эмнэлэг (чомдан жунхаб бёнвон)

062-601-8000

Бүан сонму эмнэлэг (бүан сонму бёнвон)

063-581-5100

Иён нүдний эмнэлэг  (иён ангуа бёнвон)

062-380-5800

Гүнсан хотын эмнэлэг

(гүнсан ирюувон)

063-472-5000

Дэжон

대전(5)

Дэжон сонму эмнэлэг (дэжон сонму бёнвон)

042-220-9114

Жоннам

전남(3)

Сүнчон хотын эмнэлэг

(сүнчон ирюувон)

061-759-9114

Чүннам их сургуулийн харъяа эмнэлэг

(чүннам дэхэггюу бёнвон)

042-280-7114

Ганжин хотын эмнэлэг

(ганжин ирюувон)

061-433-2167

Дэжон хотын төв эмнэлэг

(дэжон жүнан бёнвон)

042-670-5114

Мугпу хотын эмнэлэг (мугпу ирюувон)

061-260-6400

Дэжонсон бёнвон (дэжонсон эмнэлэг)

042-220-8000

Кёнбүг

경북(6)

Санжү хотын Улаан загалмайн эмнэлэг (санжү жогшибжа бёнвон)

054-534-3501

Иылжи дээд сургуулийн харъяа эмнэлэг

(иылжи дэхаггюу бёнвон)

042-611-3000

Пухан хотын эмнэлэг

(пухан ирюувон)

054-247-0551

Кёнги

경기(6)

Кёнги аймгийн Сүвон хот дахь эмнэлэг (кёнгиду ирюувон сүвон бёнвон)

031-888-0114

Гимчон хотын эмнэлэг

(гимчон ирюувон)

054-432-8901

Кёнги аймгийн Иыжонбү хот дахь эмнэлэг (кёнгиду ирюувон иыжонбү бёнвон)

031-828-5000

Андун хотын эмнэлэг

(андун ирюувон)

054-850-6000

Кёнги аймгийн Пажү хот дахь эмнэлэг (кёнгиду ирюувон пажү бёнвон)

031-940-9100

Үлжин хотын эмнэлэг

(үлжин ирюувон)

054-785-7000

Кёнги аймгийн Ичон хот дахь эмнэлэг (кёнгиду ирюувон ичон бёнвон)

031-639-4800

Андун сонсу эмнэлэг (андун сонсу бёнвон)

054-857-2321

Кёнги аймгийн Ансон хот дахь эмнэлэг (кёнгиду ирюувон ансон бёнвон)

031-8046-5000

Кённам

경남(6)

Масан хотын эмнэлэг

(масан ирюувон)

055-249-1000

Кёнги аймгийн Пучон хот дахь эмнэлэг (кёнгиду ирюувон пучон бёнвон)

031-539-9114

Жинжү хотын эмнэлэг

(жинжү ирюувон)

055-771-7000

Жэжү

제주(2)

Жэжү эмнэлэг

(жэжү ирюувон)

064-720-2222

Тунён хотын Улаан загалмайн эмнэлэг ( тунён жогшибжа бёнвон)

055-644-8901

Согүипу эмнэлэг (согүипу ирюувон)

064-730-3106

Гочан хотын Улаан загалмайн эмнэлэг

(гочан жогшибжа бёнвон)

055-944-3251

 

 

Солонгосын Үйлдвэрийн ослыг эмчлэх Чонван эмнэлэг( хангүг санжэ ирюувон чанвон бёнвон)

055-282-5111

 

 

Чанвон патима эмнэлэг( чанвон патима бёнвон)

055-270-1000

 

 

Эх сурвалж : www.mhelpcall.org