Гадаадын ажилчидад туслах төв нь авч чадаагүй цалин, мөн 13 дахь цалин, үйлдвэрийн ослын нөхөн олговорыг авахад тусална.
Мөн солонгос хүнтэй гэрлэсэн эмэгтэйчүүдэд зөвөлгөө өгнө.
Солонгос хэлний үнэгүй сургалт явагдаж байна.

Утас: 02/ 928-2049   02/ 924-2706   монгол : 011-1747-8581

Хаяг: 6 шугам Бумун(보문역) метроны буудал /638/, 7 гарц  50метр чигээрээ яв