Хоолойны мах буюу ангина нь эм болон тариагаар эмчилэгдэх боломжгой боловч мэс засалаар хоолойн ангиныг эмчилэх нь илүү үр дүнтэй байдаг.

Эмнэлэгт хэвтэх өдөр нь 5-7 хоног байдаг.Сөүлийн манай холбоотой хамтран ажилладаг эмнэлэг нь 3сая орчим бөгөөд Гимпод байрлах манай холбооны эмнэлэг нь 2саяас 2сая 500мянга болно.Энэ үнийн дүн нь 2012 оны эмнэлгийн үнийн дүн болно.Кимаворлдоос энэхүү мэс заслын үнэнд 20 хувийн хямдрал хийж өгнө.